Om oss

Sola Airshow er ikke bare et flyshow - det er en hjertebåren begivenhet drevet av lidenskap, frivillighet og fellesskapets ånd. Hvert år samles vi for å feire luftfartens magi og skape uforglemmelige opplevelser for publikum.

Hvem er vi?

Vi er en dedikert gjeng frivillige entusiaster, fra erfarne piloter til ivrige flyinteresserte, som brenner for å skape et flyshow som er verdig minne. Med mye stå-på-vilje og engasjement arbeider vi året rundt for å planlegge og gjennomføre Sola Airshow.

Sola Airshow ville ikke vært mulig uten vår fantastiske dugnadsgjeng. Fra parkeringsvakter til PR-crew, fra administrativt til flysikkerhetskoordinatorer - hver og en spiller en avgjørende rolle for å sikre at alt går knirkefritt.

Det er denne dugnadsånden som gjør vårt flyshow så unikt og minneverdig.

Til slutt vil vi takke våre samarbeidspartnere, støttespillere og det fantastiske publikummet som støtter oss år etter år. Uten dere ville ikke Sola Airshow vært det samme.

Arrangøren

Sola Flystasjon Flyklubb (www.sffk.org) er en flyklubb på Stavanger lufthavn, Sola som ble startet av militært personell på Sola Flystasjon i 1984 og feirer sitt 40-års jubileum i 2024 iforbindelse med Sola Airshow 2024.

Klubben har ca. 50 medlemmer og er underlagt NorgesIdrettsforbund – Luftsportsforbundet. Vi opererer 2 stk. SAAB Safir B2 skolefly, overtatt av Luftforsvaret etter utfasing av flytypen til SAAB Safari i 1984.

SFFK er primus motor og hovedarrangør av «Flydagen Sola» samt alle «Sola Airshow», siden år 2000 og medlemmene i klubben jobber dugnad for å skape store luftfartsopplevelserfor regionens publikum.

Klubben driver videreutdannelse og skoleaktivitet innen akrobatikkflyging samtformasjonsflyging. Mange av klubbens medlemmer, er eller har vært, militære eller sivilepiloter. Klubben driver også samfunnsnyttige oppdrag innen sivil og militær aktivitet.

Sola Flystasjon Flyklubb har i nesten 40 år hatt tilhold inne på den militære delen av Stavanger lufthavn, men flyttet inn i nye og egne hangarlokaler i 2024.